Svatošová advokát Svatošová advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OD ZÁŘÍ 2016 DOČASNĚ PŘERUŠILA ČINNOST.
PO DOBU PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KONTAKTUJTE, PROSÍM, JINOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.


CZE ENG

TRESTNÍ PRÁVO

V oblasti trestního práva poskytuje naše advokátní kancelář zejména následující služby:

  • právní pomoc a obhajoba ve všech stádiích trestního řízení, včetně konzultací před zahájením trestního stíhání
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • právní pomoc při přípravě trestních oznámení, příprava vyjádření, stížností a jiných podání orgánům činným v trestním řízení
  • právní pomoc svědkům při jejich výslechu
Mgr. Zuzana Svatošová, Santražiny 753, Zlín, tel. +420 605 453 545, e-mail: info@ak-svatosova.cz
Copyright © 2015-2016 by Mgr. Zuzana Svatošová, advokátka