Svatošová advokát Svatošová advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OD ZÁŘÍ 2016 DOČASNĚ PŘERUŠILA ČINNOST.
PO DOBU PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KONTAKTUJTE, PROSÍM, JINOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.


CZE ENG

CENY SLUŽEB

Odměna za právní služby se obvykle sjednává předem mezi advokátem a klientem ve smlouvě o poskytování právních služeb. Výše odměny je závislá zejména na právní a časové náročnosti poskytovaných služeb, na bezodkladnosti a naléhavosti poskytnutí právní služby, na nutnosti použití cizího jazyka, na finančních možnostech klienta a případně též na dlouhodobosti spolupráce s klientem.

Odměna může být sjednána jako:

  • časová odměna (kterou při menší časové náročnosti věci účtujeme zpravidla po půlhodinách),
  • úkonová odměna,
  • případně jako paušální odměna za určité období (tato se sjednává především s klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu).

Advokát Vám navrhne co nejefektivnější postup řešení věci i navrhovanou výši odměny po úvodní konzultaci Vaší věci a prvotním prostudování souvisejících dokumentů.

Úvodní konzultace v rámci jedné půlhodiny je zdarma.

Pro nezávazný odhad odměny ve Vaší konkrétní věci nás můžete kontaktovat.

V případě, že není dohodnuta mezi advokátem a klientem jiná odměna, řídí se výše odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Ověření podpisu je zahrnuto v odměně advokáta, pokud souvisí s ostatními službami pro klienta, jinak je sazba za ověření jednoho podpisu 30 Kč.

Poskytnutí výpisu z Centrální evidence exekucí je zpravidla zahrnuto v odměně advokáta, pokud souvisí s ostatními službami pro klienta, jinak je sazba za jedno vyhledání v Centrální evidenci exekucí 60 Kč.

Poskytnutí výpisu z katastru nemovitostí je zpravidla zahrnuto v odměně advokáta, pokud souvisí s ostatními službami pro klienta, jinak je sazba za první stranu výpisu 100 Kč a za každou další stranu výpisu 50 Kč.

Orgánem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora.

Mgr. Zuzana Svatošová, Santražiny 753, Zlín, tel. +420 605 453 545, e-mail: info@ak-svatosova.cz
Copyright © 2015-2016 by Mgr. Zuzana Svatošová, advokátka