Svatošová advokát Svatošová advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OD ZÁŘÍ 2016 DOČASNĚ PŘERUŠILA ČINNOST.
PO DOBU PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KONTAKTUJTE, PROSÍM, JINOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.


CZE ENG

OSTATNÍ SLUŽBY

V návaznosti na poskytování právních služeb advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty rovněž další související služby, zejména:

  • ověřování podpisů (prohlášení o pravosti podpisu advokátem)
  • zajišťování výpisů z Centrální evidence exekucí
  • zajišťování výpisů z katastru nemovitostí
  • úschova peněžních prostředků (např. při převodech nemovitostí)
Mgr. Zuzana Svatošová, Santražiny 753, Zlín, tel. +420 605 453 545, e-mail: info@ak-svatosova.cz
Copyright © 2015-2016 by Mgr. Zuzana Svatošová, advokátka