Svatošová advokát Svatošová advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OD ZÁŘÍ 2016 DOČASNĚ PŘERUŠILA ČINNOST.
PO DOBU PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KONTAKTUJTE, PROSÍM, JINOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.


CZE ENG

PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, a to formou poskytování právních porad a konzultací, zastupování před soudy a správními úřady, sepisování žalob, návrhů, opravných prostředků a různých vyjádření, sepisování smluv a právního posouzení a připomínkování již sepsaných smluv z hlediska zájmů klienta, poskytování právních stanovisek a právních rozborů situace klienta.

Advokátní kancelář poskytuje služby především v následujících oblastech práva:

- občanské právo

- obchodní právo

- autorské právo a právo průmyslového vlastnictví

- pracovní právo

- správní právo

- trestní právo

V případě, že si nejste jisti povahou Vaší věci nebo zda Vaše věc odpovídá naší specializaci, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Zuzana Svatošová, Santražiny 753, Zlín, tel. +420 605 453 545, e-mail: info@ak-svatosova.cz
Copyright © 2015-2016 by Mgr. Zuzana Svatošová, advokátka