Svatošová advokát Svatošová advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OD ZÁŘÍ 2016 DOČASNĚ PŘERUŠILA ČINNOST.
PO DOBU PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KONTAKTUJTE, PROSÍM, JINOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.


CZE ENG

OBČANSKÉ PRÁVO

V oblasti občanského práva poskytuje naše advokátní kancelář zejména následující služby:

  • sepisování kupních, darovacích, nájemních, zástavních a jiných smluv včetně souvisejícího poradenství např. ve věci katastru nemovitostí, rejstříku zástav
  • zastupování v soudním řízení
  • převody nemovitostí, bytů, včetně úschovy finančních prostředků
  • právní poradenství ohledně ukončení nájemních vztahů
  • právní poradenství v souvislosti se spoluvlastnictvím a společným jměním manželů
  • vymáhání dluhů a jiné spory o peněžitá plnění
  • právní pomoc při sporech ze způsobené škody a z bezdůvodného obohacení
  • právní poradenství v oblasti ochrany spotřebitele
  • právní poradenství v oblasti ochrany osobnosti
  • právní pomoc při zakládání spolků
Mgr. Zuzana Svatošová, Santražiny 753, Zlín, tel. +420 605 453 545, e-mail: info@ak-svatosova.cz
Copyright © 2015-2016 by Mgr. Zuzana Svatošová, advokátka