Svatošová advokát Svatošová advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OD ZÁŘÍ 2016 DOČASNĚ PŘERUŠILA ČINNOST.
PO DOBU PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KONTAKTUJTE, PROSÍM, JINOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.


CZE ENG

AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

V oblasti autorského práva a práva průmyslového vlastnictví poskytuje naše advokátní kancelář zejména následující služby:

  • sepisování licenčních smluv
  • právní poradenství týkající se autorskoprávní ochrany a ochrany průmyslového vlastnictví
  • právní poradenství týkající se ochrany autorských práv na internetu
  • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, před evropským Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), a to v řízení o zápis ochranných známek, v námitkovém řízení apod.
Mgr. Zuzana Svatošová, Santražiny 753, Zlín, tel. +420 605 453 545, e-mail: info@ak-svatosova.cz
Copyright © 2015-2016 by Mgr. Zuzana Svatošová, advokátka