Svatošová advokát Svatošová advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OD ZÁŘÍ 2016 DOČASNĚ PŘERUŠILA ČINNOST.
PO DOBU PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KONTAKTUJTE, PROSÍM, JINOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.


CZE ENG

OBCHODNÍ PRÁVO

V oblasti obchodního práva poskytuje naše advokátní kancelář zejména následující služby:

 • sepisování kupních smluv, smluv o dílo, zprostředkovatelských a jiných obchodních smluv
 • poskytování právních stanovisek ke smlouvám a jiným obchodním dokumentům
 • sepisování a připomínkování obchodních podmínek
 • právní pomoc při zakládání a vzniku obchodních společností
 • právní pomoc při běžných činnostech společností i v mimořádných situacích
 • převody obchodních podílů a akcií
 • přeměny společností a přemístění sídla Evropské společnosti
 • likvidace obchodních společností
 • vymáhání pohledávek soudní cestou včetně zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • právní poradenství týkající se nekalé soutěže a účasti na hospodářské soutěži
Mgr. Zuzana Svatošová, Santražiny 753, Zlín, tel. +420 605 453 545, e-mail: info@ak-svatosova.cz
Copyright © 2015-2016 by Mgr. Zuzana Svatošová, advokátka