Svatošová advokát Svatošová advokát

CZE ENG

VÍTEJTE

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva jak občanům, tak i podnikatelům, a to v českém a anglickém jazyce. Cílem poskytování právních služeb je pro nás co nejefektivnější řešení situace klienta se zohledněním specifik případu a individuálních potřeb klienta.

K dalším službám poskytovaným advokátní kanceláří patří prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu), úschovy peněz, zajišťování výpisů z Centrální evidence exekucí a další související služby.

Po předchozí domluvě poskytuje advokátní kancelář právní služby v jakémkoli předem dohodnutém čase a místě. Běžná pracovní doba je od 8:00 do 17:00.

Naše výhody

@

možnost řešit některé problémy elektronicky bez osobní návštěvy

eng

veškeré služby poskytujeme také v anglickém jazyce

!

k práci využíváme nejmodernější postupy a nástroje

Novinky

Advokátní kancelář se přestěhovala do Zlína

Spuštěn nový web AK Svatošová

Otevřena pobočka ve Zlíně

Mgr. Zuzana Svatošová, Santražiny 753, Zlín, tel. +420 605 453 545, e-mail: info@ak-svatosova.cz
Copyright © 2015-2016 by Mgr. Zuzana Svatošová, advokátka