Svatošová advokát Svatošová advokát

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OD ZÁŘÍ 2016 DOČASNĚ PŘERUŠILA ČINNOST.
PO DOBU PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KONTAKTUJTE, PROSÍM, JINOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.


CZE ENG

VÍTEJTE

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva jak občanům, tak i podnikatelům, a to v českém a anglickém jazyce. Cílem poskytování právních služeb je pro nás co nejefektivnější řešení situace klienta se zohledněním specifik případu a individuálních potřeb klienta.

K dalším službám poskytovaným advokátní kanceláří patří prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu), úschovy peněz, zajišťování výpisů z Centrální evidence exekucí a další související služby.

Po předchozí domluvě poskytuje advokátní kancelář právní služby v jakémkoli předem dohodnutém čase a místě. Běžná pracovní doba je od 8:00 do 17:00.

Naše výhody

@

možnost řešit některé problémy elektronicky bez osobní návštěvy

eng

veškeré služby poskytujeme také v anglickém jazyce

!

k práci využíváme nejmodernější postupy a nástroje

Novinky

Advokátní kancelář se přestěhovala do Zlína

Spuštěn nový web AK Svatošová

Otevřena pobočka ve Zlíně

Mgr. Zuzana Svatošová, Santražiny 753, Zlín, tel. +420 605 453 545, e-mail: info@ak-svatosova.cz
Copyright © 2015-2016 by Mgr. Zuzana Svatošová, advokátka